İyi donanımlı Kalite Kontrol ve AR-GE Laboratuvarları.
• Modern üretim makineleri kullanımı.
• Kalifiye çalışanın yer aldığı uzman bir kadro ile çalışma fırsatı,
• İyi dokümantasyon sistemi.
• Güvercin ilaç ürünlerimizin öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla üretimi ve oluşturulması.
• Müşterilerin beklentilerinin karşılanması.
• Etkili lojistik servisi
• Ürün oluşturulmasında ve etiketlemede kanuni ve düzenleyici koşullara uymak.
• Üretim sürecinin her aşamasında yüksek standartta hijyen ve sıkı kalite kontrolü sağlamak.
• Ürün güvencesi, tolerans ve kalite kontrol konularıyla ilgili oluşabilecek sorulara karşı vaktinde geri dönüş.
• Tüketicilerimizin her türlü görüş ve şikayetlerinin Pazarlama Departmanı’na iletilmesini sağlamak.
• Sağlıklı tedarikçi ilişkileri kurmak,
• Yaptığımız işi bir defada ve doğru olarak yapmak,
• Tüm ürünlerimizin kendi piyasa diliminde kesin bir kalite üstünlüğüne sahip olmasını sağlamak,
• Maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürdürmek için, yüksek kalitede, güvenilir ürünler sunmak,
• Kalite yönetim sistemine ve yasal şartlara uyarak sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmek,
• Kaynakları etkin kullanarak müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmek,
• Çalışanlarımıza kendilerini geliştirebilecekleri ve yeteneklerini ortaya çıkartacakları bir çalışma ortamı sunarak sürekli iyileştirme ve verimliliği arttırma yönünde katılımlarını sağlamak,
• Tedarikçilerimizi kalite yönetim sistemine dahil ederek özenle seçmek ve eğitmek,
• Tüm faaliyetlerimizi sosyal sorumluluk ve çevre bilinci duyarlılığı ile gerçekleştirmek,
• Eğitim ve öneri faaliyetleri ile sürekli iyileşme ve geliştirme sağlamak,
• Kapasite kullanımı ve verimlilikte yeni teknolojileri takip etmek ve en yüksek kapasiteye ulaşmak,